Cùng giải đáp về ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Đối với các doanh nghiệp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những loại báo cáo vô cùng quan trọng. Với vai trò là một nhân viên, đặc biệt làm ở phòng kế toán, bạn không thể không biết và không hiểu về loại báo cáo này. Với vai trò là một người điều hành bạn cũng cần phải quan tâm đến điều hành và đặc biệt là ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Tuy nhiên, nếu vấn đề này vẫn còn mơ hồ với bạn, hãy để meeyland chúng tôi giải đáp.

báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo về mảng tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức.
báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo về mảng tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức.

Vài điều cần biết về báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Trước khi chúng ta tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước. Có như vậy bạn mới có cái nhìn tổng quát nhất về vấn đề bạn đang quan tâm. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? 

Hiểu một cách cơ bản nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo về mảng tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức. 

Chi tiết hơn, loại báo cáo này sẽ đề cập đến tình hình nguồn thu, khoản chi của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (thường sẽ là nửa năm hoặc 1 năm).  Các hoạt động thu chi này sẽ được tổng hợp chi tiết thông qua từng danh mục nhỏ của mọi hoạt động kinh doanh, xây dựng và tài chính của doanh nghiệp. 

3 dòng tiền chính trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Như chúng ta vừa đề cập ở trên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng hợp chi tiết các hoạt động thu, chi của doanh nghiệp. Trong đó, các hoạt động sẽ được thông kê chi tiết qua 3 danh mục là kinh doanh, xây dựng và các hoạt động tài chính. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ

Mỗi một danh mục trên đều sẽ có những dòng tiền riêng biệt. Do đó, ứng với 3 danh mục sẽ có 3 dòng tiền được đưa ra trong báo cáo lưu chuyển. Cụ thể các dòng tiền này bao gồm:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi liên quan đến các hoạt động kinh doanh. Cụ thể là hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa của doanh nghiệp ra ngoài thị trường.

Dòng tiền từ hoạt động xây dựng

Cùng giống như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động xây dựng bao gồm toàn bộ các khoản thu và khoản chi có liên quan đến vấn đề xây dựng. Chi tiết về vấn đề này bao gồm có: mua sắm, xây dựng dài hạn về các trang thiết bị, công nghệ máy móc, tham gia xây dựng tài chính dài hạn thông qua các hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu,…

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính gồm toàn bộ các khoản thu và chi liên quan đến vấn đề huy động vốn, hoàn trả vốn, mua bán cổ phần, cổ tức, chia lãi, hoa hồng cho các cổ đông, thanh toán các khoản nợ cho chủ sở hữu hay chi trả tiền lương,…

Dòng tiền từ hoạt động tài chính gồm toàn bộ các khoản thu và chi liên quan đến vấn đề huy động vốn, hoàn trả vốn,...
Dòng tiền từ hoạt động tài chính gồm toàn bộ các khoản thu và chi liên quan đến vấn đề huy động vốn, hoàn trả vốn,…

Phương pháp xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Khi xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng báo cáo theo 2 phương pháp. Mỗi phương pháp sẽ được tạo lập dựa trên các mẫu xây dựng và các danh, đề mục khác nhau. Tùy vào các hoạt động và tình hình tiền tệ tài chính của mình mà doanh nghiệp sẽ đưa ra lựa chọn phương án phù hợp. 

2 phương pháp  xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây chính là: phương pháp xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và phương pháp xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp. 

Trong đó, phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp là phương pháp trình bày trực tiếp toàn bộ các con số về luồng tiền vào và luồng tiền ra trong mỗi hoạt động của doanh nghiệp. 

Còn phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, các số liệu sẽ không được cập nhật một cách “trực diện” như vậy. Thay vào đó, các khoản tổng thu và tổng chi sẽ được tính toàn và xác định thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập của doanh nghiệp. 

Đối với 2 phương pháp này thì phương pháp báo cáo trực tiếp được xem như là khá dễ hiểu. Còn đối với phương pháp gián tiếp, phần lớn mọi người còn khá mơ hồ về nó. Nếu bạn đọc cũng vậy thì chúng ta sẽ cùng  tìm hiểu chi tiết về phương pháp này qua thông tin ngay sau đây.

Phương pháp xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

So với báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, việc xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng gián tiếp sẽ có chút phức tạp hơn và khó hiểu hơn. 

Chính vì vậy, Meey Land sẽ cố gắng làm rõ về bản chất, mục đích và ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đề bạn đọc có thể nắm bắt được một cách khái quát về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và ứng dụng nó. 

Bản chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

Về bản chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thì nó vẫn là một bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo này sẽ tạo ra một sự sắp xếp có trật tự hơn về các hoạt động thu chi, phân định rạch ròi các khoản, các luồng tiền được dùng cho những mục đích nào. 

Bản chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?
Bản chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ cho các nhà quản trị biết  rõ được tình hình sử dụng các dòng tiền của tổ chức. Biết được doanh nghiệp đã đi chiếm dụng được bao nhiêu, bị chiếm dụng bao nhiêu và các vấn đề giải phóng, tồn động tài chính khác. 

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp cũng đều mang theo những mục đích cụ thể của doanh nghiệp. Vậy đối với phương pháp gián tiếp, mục đích được đặt ra ở đây là gì? 

Nói một cách khái quát, có 3 mục đích được đưa ra khi doanh nghiệp xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 3 mục đích này bao gồm: Đánh giá, đối chiều và đưa ra dự đoán. Xét cụ thể và chi tiết, các mục đích này chính là:

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp giúp doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng tạo tiền của mình trong hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo chi tiết về luồng tài chính và các dòng tiền. 
  • Đồng thời báo cáo này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng thanh toán, khả năng huy động vốn, đánh giá về độ tin cậy và khả năng của luồng tiền của tổ chức trong tương lai.
  • Thông qua báo cáo gián tiếp lưu chuyển tiền tệ, các nhà quản trị còn đồng thời có thể đối chiếu được những sự khác biệt giữa các luồng tiền và đưa ra những dự báo cho tài chính doanh nghiệp trong tương lai. 
Mục đích, ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?
Mục đích, ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Những mục đích này đồng thời có thể hiểu là ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đặc trưng. So với ý nghĩa chung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp báo cáo gián tiếp không thể đưa ra những đánh giá về khả năng xây dựng của doanh nghiệp. Lý do vì đây không phải là một phần nội dung nằm trong báo cáo này. 

Sơ đồ hình dung chi tiết để phần biệt báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp 

Để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn về sự khác biệt của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp, chúng tôi sẽ xây dựng 1 sơ đồ về các nội dung trong báo cáo để bạn nắm rõ. 

Báo cáo tiền tệ trực tiếp: Thu tiền từ hoạt động kinh doanh -> Chi tiền cho hoạt động kinh doanh. 

Báo cáo tiền tệ gián tiếp: Lợi nhuận trước thuế -> Điều chỉnh nghiệp vụ không bằng tiền -> Điều chỉnh phải thu, phải trả và tồn kho. 

Sau khi thực hiện kê khai và các hoạt động can thiệp lấy số liệu, hai loại báo cáo sẽ tiếp tục đề cập đến các vấn đề: Lường tiền từ hoạt động kinh doanh -> Luồng tiền từ hoạt động xây dựng -> Luồng tiền từ hoạt động tài chính -> Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ. 

Theo quy định hiện hành hiện nay, báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ chỉ đề cập đến phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Hai hoạt động lưu chuyển tiền còn lại (xây dựng và tài chính) phải được xác định theo phương pháp trực tiếp.

Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

Sau khi đã tìm hiểu về ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, bản chất và sự khác biệt của phương pháp này với phương pháp trực tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc lập báo cáo theo cách gián tiếp. Nguyên tắc này bao gồm có 2 yếu tố. 

Nguyên tắc đầu tiên: Loại trừ ảnh hưởng của các khoản thu/ chi “không bằng tiền”

Nguyên tắc này sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở các yếu tố xác định lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh. Cụ thể, công thức được đưa ra như sau:        Tiền thuần = Tổng lãi/ lỗ trước thuế + Chi phí không tiền – Thu nhập không tiền. 

Nguyên tắc thứ 2: Thay đổi (tăng/ giảm) vốn lưu động 

Theo nguyên tắc này, tiền và tài sản khác tiền sẽ có biến động trái chiều. Trong khi đó, tiền và nợ phải trả của doanh nghiệp sẽ có biến động cùng chiều. 

Đây là 2 nguyên tắc mà bộ phận kế toán khi thực hiện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp theo phương pháp gián tiếp phải tuyệt đối ghi nhớ. Tuân thủ hai nguyên tắc này, bản báo cáo mới có thể được hoàn thiện mà ít có nguy cơ sai sót nhất. 

Có 2 Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp cần ghi nhớ
Có 2 Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp cần ghi nhớ

Trên đây Meey Land đã chia sẻ với bạn đọc các thông tin khá đầy đủ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có những cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề báo cáo tài chính trong doanh nghiệp để  có thể hiểu và vận dụng tốt ý nghĩa của các báo cáo một cách hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DOWNLOAD BẢNG GIÁ MỚI NHẤT 

VINHOMES THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!