Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản liền trên đất

Việc xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất sẽ dựa vào bộ luật đất đai năm 2013 và bộ luật hình sự năm 2015. Mặc dù quy định đã rất rõ ràng nhưng khi đi vào thực tế vẫn tồn tại nhiều vướng mắc. Những vấn đề liên quan đến phương pháp xử lý, trách nhiệm của từng bên trong việc xử tài sản thế chấp là đất, tài sản trên đất hẳn đang khiến nhiều người thắc mắc. Để hiểu rõ hơn về quy trình xử lý tài thế chấp là quyền sở hữu đất đai, bạn hãy cùng đón đọc bài của meeyland nhé!

Tài sản thế chấp là gì? 

Điều 317 trong bộ luật hình sự 2015 đã đưa ra định nghĩa khá rõ ràng về tài sản thế chấp. Theo đó thế chấp tài sản có thể hiểu là việc một chủ thể nào đó sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản mà mình đang sở hữu để đảm bảo sẽ thực hiện nghĩa vụ với bên nhận thế chấp. Nhưng không bàn giao tài sản cho bên nhận thế chấp. 

Tài sản thế chấp là gì? 
Tài sản thế chấp là gì?

Có nghĩa bên thế chấp tài sản sẽ thế chấp tài sản đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ dân sự cần thực hiện với bên nhận thế chấp. Tuy nhiên bên thế chấp sẽ không chuyển giao tài sản cho phía bên nhận thế chấp. Vì tài sản thế chấp đã xác lập quyền sở hữu, thế nên phía bên nhận thế chấp không thể đồng xác lập quyền với phần tài sản đó.

Các chủ thể trong quan hệ thế chấp tài sản 

Việc xác định từng chủ thể trong quan hệ thế chấp tài sản là điều rất cần thiết. Việc thế chấp tài sản luôn có sự tham gia của 2 chủ thể chính, bao gồm:

Các chủ thể trong quan hệ thế chấp tài sản 
Các chủ thể trong quan hệ thế chấp tài sản

Bên thế chấp: Là bên sử dụng tài sản mình đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cần thực hiện với bên nhận thế chấp. 

Bên nhận thế chấp: Là bên nhận thế chấp tài sản từ bên thế chấp và đồng thời có quyền giám sát nghĩa vụ của bên thế chấp. Trong trường hợp bên thế chấp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bên nhận thế chấp sẽ được đảm bảo quyền lợi bằng những biện pháp pháp chế theo quy định.

Chẳng hạn: Chị Nguyễn A có vay một khoản tiền 300 triệu đồng của Anh Hoàng B. Chị A có thế chấp tài sản đảm bảo là quyền sử dụng mảnh đất 500m2 cho anh B. Khi đó chỉ A sẽ là bên thế chấp còn anh B là bên nhận thế chấp. Nếu chị A không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, anh B có thể nhờ đến các biện pháp pháp chế để xử lý tài sản thế chấp. 

Nội dung thế chấp tài sản 

Trong bộ luật hình sự 2015 cũng đã quy định rõ về trách nhiệm từng bên trong mối quan hệ thế chấp tài sản.

Nội dung thế chấp tài sản 
Nội dung thế chấp tài sản

Đối với bên thế chấp tài sản 

Có nghĩa vụ bàn giao những giấy tờ có liên quan đến tài sản thế chấp khi các bên liên quan cam kết thỏa thuận dân sự, giữ gìn và bảo quản tài sản. Đồng thời bên thế chấp cần tuân thủ những biện pháp khắc phục. Thậm chí là ngừng việc khai thác, sử dụng tài sản thế chấp nếu quá trình khai thác hay sử dụng ảnh hưởng đến giá trị của tài sản thế chấp. 

Trong trường hợp tài sản thế chấp bị ảnh hưởng từ quá trình khai thác, bên thế chấp phải bồi hoàn hoặc thay thế tài sản có giá trị tương đương. Ngoài ra, bên thế chấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho bên nhận thế chấp những quyền lợi bên thứ ba với tài sản.

Nếu không được thông báo đầy đủ, bên nhận thế chấp hoàn toàn có quyền hủy hợp đồng. Và yêu cầu bồi hoàn thiệt hại hoặc cũng có thể tiếp tục duy trì hợp đồng, đồng thời chấp nhận một số quyền lợi của bên thứ ba.

Đối với bên nhận thế chấp 

Bên thế chấp được đảm bảo quyền lợi nếu quá thời hạn chi trả mà bên thế chấp không hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết. Theo đó bên nhận thế chấp tài sản có thể yêu cầu biện pháp xử lý tài sản thông qua những quy định pháp chế.

Trường hợp tài sản thế chấp bị chiếm đoạt sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, bên nhận thế chấp có thể yêu cầu trả lại tài sản.

Thời điểm có hiệu lực của tài sản thế chấp 

Thời điểm có hiệu lực của tài sản thế chấp tùy thuộc vào hợp đồng thế chấp đã ký. Trong đó hợp đồng thế chấp tài sản bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm các bên tiến hành giao kết. Tất nhiên vẫn hợp trừ một số trường hợp khác hoặc quy định khác.

Thời điểm có hiệu lực của tài sản thế chấp 
Thời điểm có hiệu lực của tài sản thế chấp

Đối với bên thứ ba, thời điểm có hiệu lực của tài sản thế chấp sẽ tính từ thời điểm đăng ký.

Các phương thức xử tài sản thế chấp 

Phương thức xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất đã có trong quy định của bộ luật đất đai sửa đổi và ban hành năm 2013. Cùng với đó là bộ luật hình sự 2015. Theo đó sẽ có 3 phương hướng xử lý chính. 

Các phương thức xử tài sản thế chấp 
Các phương thức xử tài sản thế chấp

Bán đấu giá tài sản 

Bán đấu giá tài sản là phương thức xử tài sản thế chấp được nhiều bên lựa chọn. Bởi nó đảm bảo tính công khai, khách quan. Tất nhiên trong quá trình xử lý tài sản, bên nào cũng mong muốn hướng có lợi nhất nghiêng về mình. Vậy nên bán đấu giá công khai tài sản được xem như phương pháp xử lý tài sản thế chấp cân bằng được lợi ích của cả hai bên.

Trước khi bán đấu giá tài sản, cả họ phải nắm rõ nghĩa vụ của mình. Theo đó nếu bên có nghĩa vụ cố tình thực hiện không đúng với nghĩa vụ cam kết sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. Lúc này phía bên bên nhận đảm bảo hoặc bên đảm bảo có toàn quyền thực hiện hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá. 

Bên nhận đảm bảo tự bán tài sản 

Việc bên nhận đảm bảo tự bán tài sản khi đạt được giao dịch thỏa thuận. Hoặc bên đảm bảo đồng ý với bên nhận tự bán tài sản đã thế chấp để bù đắp thiệt hại. Bởi bên có nghĩa vụ không thể thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. 

Bên nhận cam kết nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đảm bảo 

Trong thực tế khi xác lập các biện pháp đảm bảo, giá trị của phần tài sản thế chấp thường bằng hoặc lớn hơn phần nghĩa vụ đã được đảm bảo. Vậy nên, các bên tham gia sẽ thỏa thuận với nhau để đảm bảo chính tài sản thế chấp đó thay thế cho nghĩa vụ bù đắp thiệt hại cần thực hiện. 

Nếu tài sản thế chấp có giá lớn hơn nghĩa vụ cần thực hiện, bên nhận đảm bảo có trách nhiệm trả lại phần tài sản có giá trị lệch cho bên đảm bảo. Hoặc nếu tài sản thế chấp có giá nhỏ hơn nghĩa vụ, bên đảm bảo có trách nhiệm trả lại phần chênh lệch cho bên nhận đảm bảo.

Phương thức xử lý khác 

Khi không thể áp dụng những phương thức xử tài sản thế chấp theo ba cách trên, các bên tham gia sẽ thỏa thuận với nhau. Nhằm tìm ra cách thức phù hợp nhất cho các bên khi xử lý tài sản. 

Nếu các bên không thể tự thỏa thuận với nhau, tài sản thế chấp sẽ được tiến hành bán đấu giá theo quy định của pháp luật theo luật bán đấu giá. Thế nhưng, trong bộ luật hình sự cũng quy định trừ những trường hợp liên quan mà pháp có thể đưa ra các quy định khác. 

Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất 

Quy trình xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất sẽ linh hoạt thay đổi theo thực tế. Trong đó việc xử lý thường chia thành 2 trường hợp. 

Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất 
Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất

Xử lý tài sản quyền sử dụng đất nhưng không thế chấp tài sản trên đất 

Quy trình xử lý tài sản là quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản trên đất sẽ được thực hiện theo điều 325 của bộ luật hình sự 2015. Cụ thể với 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1

Người thế chấp chỉ thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất chứ không thế chấp tài sản trên đất. Đồng thời người sử dụng đất cũng chính là chủ sở hữu những tài sản trên đất. Khi đó những tài sản gắn liền trên đất cũng sẽ được xử lý ngoại trừ có thỏa thuận khác.

Trường hợp 2

Người thế chấp tài sản là người sử dụng đất nhưng không sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong trường hợp này khi xử lý tài sản thế chấp, người sở hữu tài khoản trên đất sẽ tiếp tục được sử dụng những tài sản đó trong giới hạn vụ quyền và thực hiện đúng nghĩa vụ. 

Lúc này quyền và nghĩa vụ của bên đã thế chấp tài sản trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản trên đất sẽ chuyển giao cho chủ sở hữu quyền sử dụng đất mới. Ngoài ra các bên liên quan có thể đàm phán với nhau để tìm kiếm một thỏa thuận khác.

Xử lý tài sản gắn liền trên đất nhưng không thế chấp quyền sử dụng đất 

Cũng theo điều 325 bộ luật hình sự 2015, khi người thế chấp tài sản chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất nhưng không bao gồm quyền sử dụng đất. Cách giải quyết sẽ chia làm 2 trường hợp chính.

Trường hợp 1

Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất nhưng không bao gồm tài sản trên đất. Đồng thời chủ sở hữu mảnh đất cũng chính là người đứng tên các tài sản gắn liền với đất. Khi đó phần tài sản bị xử lý sẽ bao gồm cả quyền sử dụng đất nếu không có bất cứ thỏa thuận nào khác. 

Trường hợp 2

Thế chấp tài sản trên đất nhưng không thế chấp quyền sử dụng đất. Và người sở hữu quyền sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu của những tài sản trên đất. Việc xử lý tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản sẽ được chuyển giao cho người chủ sở hữu quyền sử dụng đất mới. Ngoài ra mỗi bên cũng có thể tự thỏa thuận để tìm ra thỏa thuận mới.

Như vậy, Meey Land đã tổng hợp đến bạn những thông tin liên quan đến xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. Trong bài viết kỳ sau, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bạn hãy cùng chú ý đón đọc nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DOWNLOAD BẢNG GIÁ MỚI NHẤT 

VINHOMES THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!